TOEFL là một bài kiểm tra chuẩn nhằm đo lường kiến ​​thức và tiếng Anh của người nói tiếng Anh ở bậc đại học hoặc cao đẳng ở những quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức hoặc phương tiện giảng dạy trong các lớp học. Những người nói tiếng Anh mà không phải  người bản xứ muốn học tập ở nước ngoài hay ghi danh vào các trường đại học nổi tiếng nói tiếng Anh thường sẽ tham gia kỳ thi này nhằm mục đích đạt được một điểm số cao.

Có hơn 30 triệu người trong 130 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới tham dự kỳ thi TOEFL để có chứng nhận về khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. TOEFL là bài kiểm tra bắt buộc tại hầu hết các trường đại học Hoa Kỳ và Canada dành cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ để chứng minh trình độ tiếng Anh của họ.Ngoài ra, nhiều trường đại học và cao đẳng ở Châu Âu và các nước khác chấp nhận điểm TOEFL.

Có hai dạng của bài thi TOEFL:

Thi trên Internet (iBT) và thi trên giấy (PBT), trong đó đánh giá cả bốn kỹ năng vĩ mô – nói, nghe, đọc và viết trong phạm vi học thuật. Loại hình thi TOEFL mà bạn thực hiện phụ thuộc vào vị trí của trung tâm kiểm tra của bạn.
Các trung tâm kiểm tra không có quyền truy cập trên Internet cung cấp bài kiểm tra bằng giấy (PBT). Bài kiểm tra TOEFL iBT có bốn phần với số điểm tối đa là 30 cho mỗi điểm và tổng cộng là 120 cho tất cả các phần.

Mục Thang điểm
Kỹ năng đọc 0–30
Kỹ năng nghe 0–30
Kỹ năng nói 0-4 điểm được quy theo thang điểm từ 0-30Sắp xếp theo trình độ
Kỹ năng viết 0-5 điểm được quy theo thang điểm từ 0-30Sắp xếp theo trình độ
Tổng điểm Từ

0–120

Mô tả chương trình:

Chương trình luyện thi TOEFL được thiết kế dành cho các học viên không phải là người bản ngữ. Mục tiêu chính của chương trình này là nhằm xác định khả năng hiểu biết của học viên về ngôn ngữ tiếng Anh học thuật với 4 kỹ năng chính là: Đọc, Nghe, Nói, và Viết. Có 3 chương trình học khác nhau (70-80, 80-90, and 90-100) được tạo ra để đáp ứng các nhu cầu của người học. Hơn thế nữa.
chương trình này bao gồm các chiến lược và phương pháp khác nhau để hỗ trợ nhu cầu của người học và hiểu biết của học viên với các thực hành liên tục để hiểu rõ hơn về các khái niệm cốt lõi được giảng dạy trên lớp. Nhờ vậy mà đến cuối học kỳ , các học viên được kỳ vọng là đã nắm được lượng kiến thức cần thiết và trang bị cho chính mình các chiến lược và phương pháp hiệu quả. Sinh viên sẽ được đánh giá hàng tuần thông qua các bài kiểm tra mô phỏng do giáo viên đề ra với mong muốn được xác định khả năng học tập của các học viên thông qua mỗi học phần. Giáo viên đề ra các bài kiểm tra nhằm đánh giá học viên trên từng kỹ năng. Việc đánh giá này sẽ được theo dõi hàng tuần thông qua báo cáo Tiến độ của người họcnhằm giúp cho giáo viên nắm được về tiến bộ của học sinh.

Giáo viên của chúng tôi

Tại ESLFLEX, các giáo viên của chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng trong việc rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh cho học viên đồng thời bằng sự tự tin và kiên nhẫn các giáo viên hướng dẫn và chăm sóc nhằm phát triển tiềm năng ở người học. Không chỉ đóng vai trò là người giảng dạy, các giáo viên ESLFLEX còn là người bạn và là người cố vấn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các học viên. Bằng sự khéo léo sẵn có, các giáo viên của ESLFLEX còn tận dụng sự sáng tạo trong giảng dạy học viên để thu hút sự chú ý của người học, động viên họ làm tốt hơn và khuyến khích họ đạt được những mục tiêu chính thông qua những ý tưởng và tầm nhìn rõ ràng. Bên cạnh đó, các giáo viên của ESLFLEX giúp học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả nhất.

Học phí

Các khóa học