Trong những năm gần đây, Kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS) đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Bài kiểm tra tiếng Anh này được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của sinh viên muốn học tập, di cư hoặc làm việc ở nước ngoài. Rất nhiều người từ các nước nói tiếng Anh không dùng điểm thi IELTS để chứng tỏ sự lưu loát trong việc sử dụng tiếng Anh. Ngoài việc sử dụng điểm IELTS để nhập học đại học hoặc đi làm ở nước ngoài, điểm IELTS cũng được sử dụng vào mục đích nhập cư hay đăng ký chuyên môn.

Vì sao du học cần điểm thi IELTS?

Khi một người đạt được điểm số IELTS như mong muốn, nhiều cơ hội sẽ đến với họ. Người đó không chỉ có cơ hội nộp đơn vào một trường đại học nổi tiếng, có trình độ học vấn từ các giáo sư hạng nhất mà còn có thể có được một công việc tốt ở nước ngoài. Bạn yêu thíchhọc tập, sống hoặc làm việc ở nước ngoài? Vậy thì bạn nên bắt đầu học với Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS). Ghi nhớ rằng ngày nay, kỹ năng ngôn ngữ là chìa khóa để trở nên thành thành công trong sự nghiệp đã chọn của bạn và được coi là một tài sản quan trọng. Còn có cách thức nào tốt hơn để minh chứng cho sự thành thạo tiếng Anh của bạn nếu không có chứng nhận chứng thực nó?

Đánh giá của học sinh

Giáo viên của chúng tôi

Tại ESLFLEX, các giáo viên của chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng trong việc rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh cho học viên đồng thời bằng sự tự tin và kiên nhẫn các giáo viên hướng dẫn và chăm sóc nhằm phát triển tiềm năng ở người học. Không chỉ đóng vai trò là người giảng dạy, các giáo viên ESLFLEX còn là người bạn và là người cố vấn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các học viên. Bằng sự khéo léo sẵn có, các giáo viên của ESLFLEX còn tận dụng sự sáng tạo trong giảng dạy học viên để thu hút sự chú ý của người học, động viên họ làm tốt hơn và khuyến khích họ đạt được những mục tiêu chính thông qua những ý tưởng và tầm nhìn rõ ràng. Bên cạnh đó, các giáo viên của ESLFLEX giúp học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả nhất.

Học phí

Các khóa học