Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ phổ quát cho kinh doanh và thương mại bao gồm tài chính, luật và thương mại. Nhiều công ty đa quốc gia đang yêu cầu tiếng Anh là ngôn ngữ chung của công ty.

Điều này rất quan trọng đối với những người làm việc với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác từ các nước khác để hiểu nhau để hình thành mối quan hệ làm việc có hiệu quả và hiệu quả.

Phần lớn các học sinh Anh Ngữ Kinh doanh muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp của họ ở nước mình và thậm chí cả ở nước ngoài.Người Anh ngữ không phải là người bản xứ học Anh ngữ Thương mại để đối phó với nhu cầu của thế giới trong kinh doanh.Họ đã sử dụng nó như một công cụ để tương tác với nói tiếng Anh các quốc gia hoặc với các công ty sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ ngôn ngữ cầu nối/đi làm/du lịch

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tự hiểu mình trong thế giới kinh doanh thì học tiếng Anh thương mại sẽ rất có lợi cho bạn. Không chỉ giúp bạn giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng nước ngoài, nó cũng góp phần vào sự tiến bộ của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu trong công việc.


Khoá học tiếng Anh Thương mại

Chương trình Anh ngữ Thương mại này được thiết kế cho những cá nhân làm việc mong muốn nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt hơn với các đồng nghiệp nước ngoài hoặc khách hàng.
Mục đích của chương trình này là giúp học sinh làm quen với các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ kinh doanh cần thiết để thảo luận các đề xuất, trình bày và bắt đầu các cuộc họp.
Chương trình này tập trung vào cách học sinh có thể giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc tương ứng.
Cách tiếp cận giao tiếp được sử dụng trong tất cả các lớp 1on1 để đào tạo chuyên sâu hơn. Sinh viên được cung cấp nhiều bài tập và kịch bản khác nhau để họ luyện tập.

Cấu trúc khóa học: